چهارشنبه, 1 خرداد 1398
  • EN
  • ساعت : ۱۳:۳۰:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ 
  • کد خبر : ۱۸۶۶
سخنرانی مدیركل نقشه‌برداری منطقه شمال غرب در سومین همایش بزرگداشت روز جهانی GIS
مدیرکل نقشه‌برداری منطقه شمال غرب در سومین همایش بزرگداشت روز جهانی GIS عنوان کرد: استفاده از سرویسها و سیستمهای اطلاعات مکانی در دولت الکترونیک الزامی است.

       مدیرکل نقشه‌برداری منطقه شمال غرب در سومین همایش بزرگداشت روز جهانی GIS که در تاریخ 23 آبان در محل دانشگاه تبریز برگزار شد گفت: دولت الکترونیک یکی از شاخصه های مهم توسعه یافتگی و ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مردم در جهان امروز است و بر این اساس در کشور ما نیز ایجاد دولت الکترونیک در برنامه های توسعه بالاخص برنامه ششم مورد توجه جدی قرار گرفته است. از آنجا که بسیاری از خدماتی که دستگاههای اجرائی به مردم ارائه می کنند وابسته به مکان و اطلاعات مکانی است، استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی را برای ارائه این خدمات ضروری مینماید. از سوی دیگر استفاده از اطلاعات مکانی و ارائه خدمات و سرویسهای مربوطه مستلزم وجود زیرساخت اطلاعات مکانی یا SDI است. بنابر این برای پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیک، پیاده سازی زیرساخت اطلاعات مکانی یا SDI از ضروریات است.

وی در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص کاربردهای بسیار متنوع سیستمهای اطلاعات مکانی و الزامات پیاده سازی SDI، نقش نظارتی سازمان نقشه‌برداری را تبیین نمود
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0