يکشنبه, 29 بهمن 1396


نظرسنجی

اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

کیفیت خدمات اداره کل نقشه برداری منطقه شمال غرب کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

نحوه برخورد همکاران با ارباب جوع را چگونه ارزیابی می کنید ؟

نظرات
توضيحات
ارسال


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8