پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 29 مهر 1397

  دستورالعمل ترسیم و GISReady پروژه های کاداستر

  به اطلاع کلیه شرکتهای مهندسین مشاور می رساند به منظور تسهیل در انجام مراحل ترسیم و GISReady  پروژه های کاداستر امور اراضی ، مستندات لازم شامل دستور العملها و فایلهای مورد نیاز جهت دانلود قرار داده می شود.


  * متادیتای پروژه کاداستر اراضی کشاورزی  : فایل دانلود

  * دستورالعمل ترسیم نقشه های کاداستر :  فایل دانلود

  * دستورالعمل انجام خدمات نظارتی پروژه های طرح کاداستر : فایل دانلود

  * فایل ژئودیتابیس نمونه : فایل دانلود


  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0