شنبه, 27 مرداد 1397


دستورالعمل ترسیم و GISReady پروژه های کاداستر

به اطلاع کلیه شرکتهای مهندسین مشاور می رساند به منظور تسهیل در انجام مراحل ترسیم و GISReady  پروژه های کاداستر امور اراضی ، مستندات لازم شامل دستور العملها و فایلهای مورد نیاز جهت دانلود قرار داده می شود.


* متادیتای پروژه کاداستر اراضی کشاورزی  : فایل دانلود

* دستورالعمل ترسیم نقشه های کاداستر :  فایل دانلود

* دستورالعمل انجام خدمات نظارتی پروژه های طرح کاداستر : فایل دانلود

* فایل ژئودیتابیس نمونه : فایل دانلود


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8