شنبه, 27 مرداد 1397دستورالعملها و برنامه های اداره نظارت و کنترل زمینی 1  دستورالعمل اجرائی نقشه های  1:500- 1:1000- 1:2000

1.5 MB

 2  جدول خلاصه مشخصات عوارض 230 KB
 3  مشخصات گرافیکی عوارض 897 KB
 4 نمونه عوارض 199 KB
 5 لاین تایپ ها و هاشورها 30 KB
 6 سمبل ها 1.18 MB
 7 فونت Naskh و برنامه Kateb 46 KB
8 لایه های ساخته شده در محیط اتوکد 16 KBدستورالعمل گویاسازی

____________________________________________________________________________________________________

  
                            برنامه ترسیم و کنترل گرافیکی
 
                                                

برنامه ارائه شده صرفاً جهت آزمایش  بوده و دارای اشکالاتی می باشد. ملاک نظارت پروژه ها مطابقت کامل با دستورالعمل است.

(تاریخ ارسال : 92/06/02)

  دانلود برنامه 
  
 دانلود راهنمای برنامه

برای اجرای برنامه در اتوکد 2010 به بالا باید قبل از نصب ، برنامه Microsoft Visual Basic for Applications Module اتوکد نصب شده باشد. برای دانلود
می توانید از لینک زیر استفاده نمائید:

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=12715668&linkID=9240618

لطفا اشکالات و نظرات خود را جهت بهبود برنامه و رفع ایرادت به ایمیل Safaie@Ymail.com  ارسال نمائید.

____________________________________________________________________________________________________

                                                
برنامه های محاسباتی سازمان نقشه برداری  

                          (در حال حاضر فقط ترازیابی تکمیل شده است و بقیه قسمت ها به زودی تکمیل می گردد)
                                               

                                                   
 
دانلود برنامه

دانلود راهنمای برنامه

دانلود نمونه قرائت ترازیابی به همراه محاسبات

لطفا اشکالات و نظرات خود را جهت بهبود برنامه و رفع ایرادت به ایمیل Safaie@Ymail.com  ارسال نمائید.
____________________________________________________________________________________________
                                                           
                                                        برنامه کارتوگرافی
                                                                                                                                                                                               
                                                                             
           
برنامه کارتوگرافی شامل قسمت های :

ترسیم خاکریز

ترسیم ترانشه

افزودن نقاط ارتفاعی به نقشه

افزودن ایستگاه های ماندگار

افزودن ایستگاه های اصلی

افزودن ایستگاه های کمکی

ترسیم جدول لیست مختصات در کادر نقشه(تاریخ ارسال : 92/06/02)

دانلود برنامه

بعد از نصب برنامه برای ساخت منوها (فقط برای اولین بار) دستور ncc_draw را در Command  اتوکد تایپ نمائید.

______________________________________________________________________________________

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8