يکشنبه, 30 مهر 1396
عنوان : اجرای پروژه های استرئو اراضی كشاورزی استانهای اصفهان و اردبیل
کد خبر : ۱۵۰۸
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 
ساعت : ۱۴:۱۲:۲۱اجرای پروژه های استرئو اراضی كشاورزی استانهای اصفهان و اردبیل


در سال جاری دو پروژه از اراضی کشاورزی استانهای اصفهان و اردبیل توسط همکاران اداره نقشه برداری زمینی به سرانجام رسیده است
الف - پروژه استرئوی اراضی کشاورزی شهرستانهای استان اصفهان در تیر ماه سالجاری شروع شده، عملیات زمینی مشاهده تعداد 60 نقطه عکسی آن منطقه توسط دستگاههای گیرنده دو فرکانسه انجام گرفته و مشاهدات حاصله جهت استخراج نتایج به اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور ارسال گردیده است. عملیات زمینی پروژه در مرداد ماه به پایان رسیده است.

ب – پروژه استرئوی اراضی کشاورزی شهرستان پارس آباد استان اردبیل ( دشت مغان ) در مهر ماه سال جاری شروع شده، عملیات زمینی مشــاهده تعداد 106 نقطه عکسی توسط اداره نقشــه برداری زمینی انجام و مدارک عملیات زمینی تنظیم و به تهران ارسال شده است. تاریخ پایان عملیات زمینی آبان ماه می باشد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8